Cities in Transition

“Yhdessä me luomme huomisen kaupungin, alkaen tänään. Kaupunkimme ovat siirtymävaiheessa. Myös kaupunkien rooli yhteiskunnassamme on muuttumassa. Me yhdistämme ihmisiä, jotka ovat aktiivisesti mukana vaikuttamassa heidän kaupunkiensa elinoloihin. Kutsumme heitä City Makereiksi – arvostettava titteli”.
Näin Alankomaissa perustettu Cities in Transition -projekti kuvaa itseään. “Kaupunkien tekijöillä” on siellä iso rooli siinä, millaista elämässä kaupungeissa on. Se on myös huomattu valtiotasolla, sillä Alankomaissa on luotu valtakunnallinen City Makers -verkosto ja tukitoimia näiden henkilöiden tukemiseksi. Nyt sama ajattelu halutaan laajentaa koko EU:n alueelle, minkä takia jokaisesta EU:n pääkaupungista on kutsuttu yksi City Maker suunnittelemaan EU:n City Maker Agendaa. Helsingistä mukaan valittiin minut ja odotankin innolla, mitä kaikkea saamme vielä yhdessä aikaan.

 

http://www.citiesintransition.eu/