Lisää katutaidetta Helsinkiin

Lisää katutaidetta Helsinkiin on katutaideryhmä G-REXin kanssa alulle laittamani yhteisprojekti, joka elävöittää Helsingin kaupunkikuvaa katutaiteen avulla. Projektin päätavoitteena on suurikokoisten muraalitaideteosten toteuttaminen eri puolilla kaupunkia siellä, missä niille on eniten tarvetta. Projektin tavoite on olla aktiivisena toimijana nostamassa luvallisen, korkeatasoisen maailmanluokan muraalitaiteen profiilia Suomessa ja tarjota vaihtoehtoja kaupallisille kuville kaupunkikuvassa.

Vuosina 1998 – 2008 Helsingissä vallitsi nollatoleranssi graffiteja kohtaan, minkä takia kaupunkiin ei ole päässyt kehittymään vahvaa katutaidekulttuuria. Viime vuosina poliittinen linja katutaidetta kohtaan on kuitenkin muuttunut myönteisemmäksi. Haluamme osaltamme olla edistämässä katutaidetta Suomessa ja näyttää, miten paljon positiivisia vaikutuksia katutaiteella voi olla.

Lisää katutaidetta Helsinkiin -projekti järjesti kesällä 2016 Lisää katutaidetta kulmillesi- kilpailun, jossa ihmiset saivat ehdottaa kohteita Helsingissä uusille katutaideteoksille.  Kilpailuehdotusten joukosta valittiin kolme voittajakohdetta, joista kaksi sijaitsee Kannelmäessä ja yksi Roihuvuoressa. Syyskuussa Maikki Rantala maalasi Kannelmäkeen Trumpettitie 2:ssa sijaitsevan talon seinään asukkaita osallistavan katutaideteoksen. Roihuvuoreen Prinssintie 4:ssä sijaitsevan talon seinään saatiin puolestaan puolalaisen katutaiteilijan Oteckin teos. Kolmannen muraalin Kannelmäen vanhusten palvelutalon seinään maalaa argentiinalainen katutaiteilija Milu Correch kesällä 2017.

Lisää katutaidetta Helsinkiin-projektin kautta kuka tahansa voi jatkossa myös tilata katutaidetta omalle seinälleen. Projekti kuratoi kohteeseen sopivan taiteilijan, hoidamme kaikki käytännön järjestelyt, lupien hakemiset ja muun byrokratian. Lisäksi kehittelemme yhdessä kaupungin kanssa mallia, joka helpottaa katutaiteen hankkimista ja vähentää siihen liittyvää ylimääräistä byrokratiaa.

Lisää katutaidetta Helsinkiin -projektista sai alkunsa myös Helsinki Urban Art, joka tuo taidetta katukuvaan entistä enemmän ja monipuolisemmin.

Kotisivut

Facebook