Second Thought Placemaking Agency

Yhteisöllistä urbanismia, tilojen herättämistä eloon ja yhteiskehittämistä

Vuosien aikana olen ollut myös monissa muissa hankkeissa jakamassa kokemuksiani, näkemyksiäni ja parhaita käytäntöjä. Alun yksittäisistä yhteydenotoista määrä lähti nopeaan kasvuun, siitä sai syntynsä Second Thought Placemaking Agency, joka nimensä mukaisesti tarjoaa uusia näkemyksiä ja yhteisöllistä urbanismia.

Yhteiskehittäminen ja tilojen parempi käyttö tulevat koko ajan tärkeämmiksi tekijöiksi paremman kaupungin ja elämän luomisessa. Teknologia tarjoaa meille useita työkaluja, joiden avulla voimme tavoittaa ihmiset, jakaa resursseja sekä suunnitella ja tehdä yhdessä asioita. Ei ole kuitenkaan olemassa kaikkiin tilanteisiin sopivaa ratkaisua, vaan jokainen tapaus on erilainen ja vaatii tuntemusta erilaisista konteksteista, konsepteista ja osallistamisen tavoista.

Teenkin paljon yhteistyötä eri alojen toimijoiden kanssa placemakingin (paikan tekemisen), yhteiskehittämisen ja yhteisöllisyyden parissa sekä suunnittelijan, tuottajan että konsultin roolissa – sekä yksin että isomman tiimin kanssa. Asiakkaisiini lukeutuu eri alojen yrityksiä, yhdistyksiä, kaupunkeja, julkisen sektorin toimijoita sekä oppilaitoksia.

Placemaking on noussut enemmän esille vasta viime vuosina, mutta se juontaa juurensa aina 1960-luvulle Jane Jacobsiin ja William H. Whyteen. Se on monipuolinen lähestysmistapa tilojen suunnitteluun ja hallinnointiin, joka tuo paikallisuuden, ruohonjuuritason toiminnan ja arjen osaksi kaupungin kehittämistä. Placemaking hyödyntää olemassa olevia resurssejamme paremmin ja luo sitä kautta paikkoja, jotka edistävät ihmisten hyvinvointia. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu niin yhteisen vision, konkreettisten suunnitelmien kuin käytännöllisten työkalujen luominen.

Onko sinulla hanke, jonka toteuttamiseen kaipaisit apua? Ota yhteyttä ja jutellaan lisää!

jaakko.blomberg@gmail.com
+358 44 5478354