Social Innovators Connected

Ajatus Social Innovators Connected -verkostosta syntyi tavatessani Kööpenhaminassa järjestetyssä seminaarissa muita pohjoismaalaisia aktivisteja, yhteisöjä ja ruohonjuuritason toimijoita. Huomasin, miten naapurimaissa on paljon ideoita ja innokkaita tekijöitä, mutta emme tienneet toisistamme mitään. Ja niin jouduimme usein tekemään samat virheet ja keksimään pyörän aina uudestaan. Tähän asiaan halusin muutoksen. Ja niinpä sai alkunsa kööpenhaminalaisessa kahvilassa Social Innovators Connected -verkosto.

Social Innovators Connected kokoaa yhteen eurooppalaisia sosiaalisten innovaatioiden ja tapahtumien tekijöitä niin netissä kuin oikeassa maailmassa. Loppuvuodesta 2013 alulle panemani verkoston ensimmäinen konferenssi järjestettiin Helsingissä 3.–6.9.2014 Yhteismaan toimesta. SIC!2014 Helsinki -konferenssin tarjosi sosiaalisten innovaatioiden tekijöille, ruohonjuuritason toimijoille, kaupunkiaktiiveille, yhteisöille ja yhdistyksille mahdollisuuden verkostoitua, oppia toisilta, jakaa ajatuksia ja päästä yhdessä ratkaisemaan ongelmia maailmanlaajuisesti.

Helsingin konferenssi antoi alun laajemmalle kansainväliselle yhteistyölle ja vuonna 2015 vastaavanlaiset konferenssit järjestettiin Riiassa ja Roomassa. Lisäksi Ruotsiin, Norjaan ja Tanskaan järjestettiin verkostoitumismatka suomalaisille alan toimijoille. Mikäli toiminnalle löytyy rahoitusta, aikoo verkosto jatkossakin järjestää vastaavia konferensseja vahvistamaan ja kehittämään innovaatioiden liikkuvuutta Euroopassa, luomaan monikulttuurista dialogia ja mahdollistamaan kansainvälisen yhteistyön syntymistä.

Verkoston kotisivut

Facebook